Ota haltuun b2b myynti – aseta kollegoille ja kilpailijoille myyntistrategia esimerkki

Tietoturvan tärkeys antivirusohjelmistoissa

Pitkälle hiottu strategia on tärkeä osa yrityksen menestystä.  Loistava ja onnistunut myyntistrategia hiotaan muun muassa pohtimalla, mitkä asiat ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeitä ja mitkä eivät. Se auttaa yritystä saavuttamaan asetetut tavoitteet ja parantamaan tuloksentekoa. Kun kyseessä on yritysten välinen kaupankäynti eli b2b myynti niin säännötkin ovat hieman toisenlaiset kuin kuluttajalle kohdistetussa b2c-myynnissä.

Joissakin määrin myynti on kuitenkin aina myyntiä. Tämä tarkoittaa sitä, että jotkin tärkeät ja huomion arvoiset asiat kuuluvat sekä yrityksille että henkilöasiakkaille myyntiin.

Pohdi asiakaskuntaasi – kenelle palvelusi tai tuotteesi on suunnattu?

Kun kohderyhmäsi on pohdittu, on strategiaakin helpompi lähteä rakentamaan. Jos myyt tuotetta tai palvelua yksityishenkilölle, pohdi muun muassa sitä, minkä tyyppisen ihmisen toivoisit hyötyvän tuotteesta. Mistä muista asioista hän nauttii? Millaisessa asiayhteydessä haluaisit törmätä tuotteeseesi? 

Jos myyntisi taas kohdistuu toisiin yrityksiin, on kysymys tietyllä tapaa hyvin saman kaltainen, mutta laajempi. Minkä tyyppisen yrityksen haluaisit asiakkaaksesi? Onko se yksityisen vai julkisen sektorin asiakas, kuinka suuri ja menestynyt yritys on kyseessä? Toimivin myyntistrategia esimerkki on sellainen, missä kuva ihanteellisesta asiakkaasta on rakennettu mahdollisimman valmiiksi.

Mikä tekee tuotteestasi tai palvelustasi uniikin?

Oli kyseessä sitten b2c tai b2b myynti niin sinulla ja yritykselläsi on oltava jotain erityistä tarjottavaa mahdollisille asiakkaille. Mitkä ovat yrityksesi vahvuuksia? Kun nostetaan esiin laadukas myyntistrategia esimerkki niin siihen tavallisesti kuuluu jonkinlaista analyysia yrityksesi vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista. Näiden avulla pääsee jo pitkälle lähtiessään määrittelemään sitä, mikä tekee juuri omasta tuotteesta tai palvelusta erityisen ja ostamisen arvoisen. Tässä voi hyvin käyttää vertailukohteena toisia, vastaavan alan yrityksiä ja pohtia, miten sinun myytäväsi poikkeaa heidän vastaavasta tuotteestaan tai palvelustaan.

Hio brändisi huippuunsa

Brändin tulee olla selkeä ja yhtenäinen. Se voi sisältää esimerkiksi logon, värit, fontit ja muut graafiset elementit. Brändin tulisi myös kertoa yrityksen tarinaa ja sen arvoja. 

Brändin luominen alkaa yrityksen tavoitteista ja visiosta. Tavoitteet määrittävät, mitkä asiat ovat tärkeitä yritykselle ja mitkä halutaan saavuttaa. Visio taas kertoo, miten nykyinen tilanne voidaan muuttaa tulevaisuudessa paremmaksi. 

Yrityksen brändin luominen on koko organisaation vastuulla. Monesti myyntityötä tehdään tietyllä tapaa myös myyjien olemuksella ja viestinnällä. Hoidettuaan asian hyvin brändistöllinen identiteetti auttaa erottamaan yrityksesi kilpailijoista sekä helpottaa tuotteiden tai palvelujen tunnistamista markkinoilla, joten eikö olisi hienoa, jos esimerkiksi poikkeuksellisen ystävällinen asiakaspalvelu olisi osa yrityksesi brändiä?

Myyntistrategioissa on paljon eroja riippuen siitä, onko ne kehitelty b2b- vai b2c-myyntiä ajatellen, mutta kaikkein yksinkertaisimmat ja pohjimmaisimmat kysymykset pätevät kuitenkin molemmissa tapauksissa. Tavoitteena on aina myydä jotakin erityisen hyvää palvelua tai tuotetta asiakkaille. Toisaalta myös asiakastyytyväisyys on tässä avainasemassa, sillä vain tyytyväiset asiakkaat johtavat myynnin kasvuun.